Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

Aktualności

18.02.2015r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dnia 20.02.2015 r. (piątek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.

06.02.2015r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniach 10.02.2015 r. - 11.02.2015 r. biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH" będzie nieczynne.

22.12.2014r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniach 29.12.2014 r. - 06.01.2015 r. (włącznie) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.
Wszelkie informację dostępne będą pod numerem telefonu 794-000-105.

15.12.2014r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniach 23 - 24.12.2014r. (wtorek - środa) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.

03.11.2014r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dnia 10.11.2014r. (poniedziałek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.

03.11.2014r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dnia 10.11.2014 r.(poniedziałek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ” będzie nieczynne.

30.05.2014r.

Maj i czerwiec to miesiące, w których uczestnicy II tury projektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” w Radomiu biorą czynny udział w Bloku Aktywizacji Zawodowej „Samodzielnie w przyszłość”. W ramach realizowanych Warsztatów Aktywizacji Zawodowej uczestnicy zdobędą wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, jednocześnie rozwiną umiejętności praktycznego poszukiwania pracy.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony Stowarzyszenia B-4 oraz Inwestycja w kadry! Więcej informacji na: http://www.cab-radom.b4ngo.pl/ oraz http://www.inwestycjawkadry.info.pl/

29.04.2014r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dnia 02.05.2014r. (piątek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.

16.04.2014r.

Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniu 18.04.2014r. (piątek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.

19.03.2014r.

Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4

Na naszym fanpage'u na bieżąco będziemy informować o działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich ciekawych inicjatywach podejmowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje.

Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do „polubienia” i „śledzenia” naszego serwisu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do dużo większej ilości osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za współpracę!

Zespół Stowarzyszenia B-4

19.03.2014r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, został Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Mając na uwadze powyższe zmianie uległ pkt. 1 Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu projektu, otrzymując brzmienie: „administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa”

Wzór Oświadczenia uczestnika projektu obowiązujący od dnia 19.03.2014 r. znajduje się w zakładce Do pobrania.

24.02.2014r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zmianie uległ tekst jednolity Regulaminu Projektu, w związku ze zmianą zapisów dotyczących stypendium szkoleniowego oraz stażowego. Szczegółowy zakres zmian oraz Regulamin Projektu obowiązujący od dnia 24.02.2014 r., znajduje się w zakładce Do pobrania.

12.02.2014r.

Informujemy, że stypendium szkoleniowe/ stażowe wypłacane uczestnikom projektów, realizowanych z udziałem środków europejskich jest traktowane, jako środki finansowe, które są wolne od podatku dochodowego (podst. prawna: Art. 21 pkt.1 ust. 137 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Oznacza to, że od stypendium szkoleniowego / stażowego nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy, a tym samym uczestnikom projektu nie jest wystawiany i wysyłany PIT 11 - "Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy".

10.02.2014r.

Szanowni Państwo,

W dniu 10.02.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której zadaniem była analiza dokumentów zgłoszeniowych złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” w ramach II tury. Komisja zakwalifikowała osoby spełniające kryteria formalne i merytoryczne do udziału w w/w projekcie. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej znajdują się TUTAJ.

02.01.2014r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” została przedłużona do dnia 17.01.2014r.
Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

12.12.2013r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14.12.2013 r. (sobota) Biuro Projektu „CAB” będzie czynne jak w dni robocze 08:00-16:00.
Z kolei dzień 31.12.2013 r. będzie dniem wolnym.

2.12.2013r.

Ruszyła rekrutacja do II tury projektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych”.

Od 2 grudnia br. do 3 stycznia 2014r. przyjmujemy zgłoszenia osób, którzy przy naszym wsparciu doradczo - psychologicznym oraz szkoleniowym chcą przez kolejne miesiące popracować nad swoją motywacją i zbudować indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego. Do naszego projektu zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na terenie Radomia oraz powiatu radomskiego.

Naszym uczestnikom proponujemy tzw. „szkolenie według potrzeb”, które jest wypracowane wspólnie z doradcą zawodowym w oparciu o predyspozycje i możliwości beneficjenta oraz potrzeby pracodawców na rynku pracy. Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik projektu „CAB” ma gwarantowany 6 – miesięczny staż zawodowy, który jest szansą na rozwinięcie umiejętności nabytych podczas szkolenia. Przez cały czas trwania projektu, uczestnicy mogą skorzystać z pomocy psychologa oraz pośrednika pracy, który monitoruje rynek pracy i proponuje oferty, które są dostępne także w naszym banku ofert pracy. Dodatkowo nasi beneficjenci integrują się podczas warsztatów aktywizujących oraz comiesięcznych grup wsparcia.

Do formularza, który jest dostępny w biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej należy dołączyć zaświadczenie lub inny dokument z Urzędu Pracy potwierdzający status osoby bezrobotnej, oraz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

Zapraszamy!

19.11.2013r.

Ostatni kwartał roku mija wyjątkowo intensywnie w CAB-ie

Z końcem listopada zakończą się szkolenia zawodowe. Aktualnie kilka osób kształci się w zawodach: kucharz z organizacją imprez okolicznościowych + prawo jazdy kat. B, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, oraz pracownik ochrony osób i mienia.

Od października rozpoczęliśmy kolejny etap – staże zawodowe. Aktualnie z tej formy wsparcia korzysta 21 osób. Kolejne 4 osoby rozpoczną staże od 12 listopada.

Końcówka roku też zapowiada się bardzo gorąco. W grudniu rozpoczynamy rekrutację do II tury projektu. O zasadach naboru informować będą radomskie media (Radio Rekord , Tygodnik 7 Dni i Anonse). Szczegóły podawać będziemy także na naszej stronie internetowej .

28.03.2013r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zmianie uległ tekst jednolity Regulaminu Projektu, w związku ze zmianą zasad zwrotu kosztów dojazdu. Szczegółowy zakres zmian oraz Regulamin Projektu obowiązujący od dnia 29.10.2013 r. wraz z aktualnym wzorem wniosku o refundację kosztów dojazdu, znajduje się w zakładce Do pobrania.

12.07.2013r.

Pracodawco, szukasz stażysty?
Serdecznie zapraszamy pracodawców prowadzących swoją działalność na terenie miasta Radomia i okolic zainteresowanych przyjęciem na staż uczestników I tury projektu "Centrum Aktywizacji Bezrobotnych".
Poszukujemy firm, które chciałyby przyjąć na 6-miesięczny staż osoby, które w ramach projektu ukończą w najbliższym czasie kursy:

28.03.2013r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniu 28.03.2013r. (piątek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” czynne będzie w godzinach 8.00 – 12.00.

20.03.2013r.

Szanowni Państwo,
W dniu 18.03.2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której zadaniem była analiza dokumentów zgłoszeniowych złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych”. Komisja zakwalifikowała osoby spełniające kryteria formalne i merytoryczne do udziału w w/w projekcie. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej znajdują się TUTAJ.

25.02.2013r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniu 22.02.2013r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji do projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH”. Osoby, które do tego dnia złożyły komplet dokumentów rekrutacyjnych i spełniają warunki formalne, zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

01.02.2013r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, iż w związku ze zmianą adresu siedziby głównej dokonano zmiany adresu w dokumentach rekrutacyjnych. Zaktualizowane dokumenty są dostępne w zakładce „DO POBRANIA”.

14.01.2013r.

Informujemy, że od dnia 30.01.2013r. rozpoczynamy I turę rekrutacji do pojektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych”.
Więcej informacji w zakładce „REKRUTACJA”.