Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

Aktualności

18.02.2015r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dnia 20.02.2015 r. (piątek) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.

06.02.2015r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniach 10.02.2015 r. - 11.02.2015 r. biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH" będzie nieczynne.

22.12.2014r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie B-4 informuje, że w dniach 29.12.2014 r. - 06.01.2015 r. (włącznie) biuro projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH” będzie nieczynne.
Wszelkie informację dostępne będą pod numerem telefonu 794-000-105.

O projekcie

Projekt „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie...

Co oferujemy?

CAB będzie miejscem, w którym uczestnicy projektu będą mogli uzyskać pomoc merytoryczną i techniczną z zakresu poszukiwania pracy...

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy:
  • zamieszkiwać (w rozumieniu KC) na terenie powiatu radomskiego lub m. Radom...